Rakoll GXL-4 /30kg/

Rakoll GXL-4 /30kg/
Kód:121-GXL4-30
Cena bez DPH:102,38 €
Cena s DPH: 122,85 €
Aktuálna zásoba: Na sklade 1-2 kusy

jednozložkové D4 lepidlo
Použite: vnútorné priestory s častým silným pôsobením odtekajúcej vody, alebo dlhodobé pôsobenie vyššej vzdušnej vlhkosti; vo vonkajšej oblasti odoláva poveternostným vplyvom pri dostatočnej povrchovej úprave
Výstražné upozornenia:
Skladovanie: skladovať pri normálnej teplote, chrániť pred mrazom!!!
OPATRENIA PRE PRVÚ POMOC:
Pri nadýchnutí: prívod čerstvého vzduchu, pri ťažkostiach vyhľadať lekára
Pri kontakte z pokožkou: výrobok nedráždi pokožku
Pri vniknutí do oka: pri otvorenom viečku niekoľko minút preplachovať pod tečúcou vodou, konzultovať s lekárom
Pri požití: pri pretrvávajúcich problémoch vyhľadať lekára
VHODNÉ HASIACE PROSTRIEDKY: voda, pena, prášok, CO2. Veľké požiare hasiť alkoholu odolnou penou.
POSTUP PRI ÚNIKU: rozriediť veľkým množstvom vody. Pri odstraňovaní použiť piesok, piliny.
POKYNY PRE BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE:nie sú potrebné žiadne opatrenia
OCHRANNÁ VÝZBROJ A VÝSTROJ: je potrebné dodržiavať predpisy platné pre prácu s chemikáliami. Pri práci nejesť, nepiť, používať ochranné okuliare.
KÓDOVÉ ČÍSLO ODPADU: 57303

UPOZORNENIE!
Lepidlá RAKOLL neposielame kuriérskou službou, no môžete si ich vyzdvihnúť osobne
u nás na predajni.
Pre tento produkt nie sú definované žiadne parametre.
Pre tento produkt neexistuje žiadne príslušenstvo.
Pre tento produkt neexistuje žiaden alternatívny tovar.
Pre tento produkt neexistuje žiadne video.

Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie. Môžete býť prvý. Prihláste sa a napíšte svoje hodnotenie.

Napíšte svoje hodnotenie

Rakoll GXL-4 /30kg/

Rakoll GXL-4 /30kg/

Napíšte svoje hodnotenie