Rakoll GXL-3 / 5kg/

Rakoll GXL-3 /  5kg/
Kód:121-GXL3-5
Cena bez DPH:13,67 €
Cena s DPH: 16,40 €
Aktuálna zásoba: Na sklade >3 kusy

jednozložkové D–3 lepidlo, zmiešane s tvrdidlom D-4

Použite: vnútorné priestory s častým výskytom odtekajúcej vody, alebo dlhodobé pôsobenie vyššej vzdušnej vlhkosti, plošné lepenie dekoračných fólií, vysokofrekvenčné lepenie, stacionárne olepovanie hrán z dyhy, laminátu a masívnych drevených líšt, plošné

Výstražné upozornenia:
Skladovanie: skladovať na chladnom mieste, chrániť pred mrazom

OPATRENIA PRE PRVÚ POMOC:
Pri nadýchnutí: prívod čerstvého vzduchu, pri ťažkostiach vyhľadať lekára
Pri kontakte z pokožkou: výrobok nedráždi pokožku
Pri vniknutí do oka: pri otvorenom viečku niekoľko minút preplachovať pod tečúsou vodou, konzultovať s lekárom
Pri požití: pri pretrvávajúcich problémoch vyhľadať lekára

VHODNÉ HASIACE PROSTRIEDKY: voda, pena, prášok, CO2. Veľké požiare hasiť alkoholu odolnou penou.
POSTUP PRI ÚNIKU: rozriediť veľkým množstvom vody. Pri odstraňovaní použiť piesok, piliny.
POKYNY PRE BEZPEČNÉ ZAOBCHÁZDANIE:nie sú potrebné žiadne opatrenia
OCHRANNÁ VÝZBROJ A VÝSTROJ: je potrebné dodržiavať predpisy platné pre prácu s chemikáliami. Pri práci nejesť, nepiť, používať ochranné okuliare.
KÓDOVÉ ČÍSLO ODPADU: 57303

UPOZORNENIE!
Lepidlá RAKOLL neposielame kuriérskou službou, no môžete si ich vyzdvihnúť osobne
u nás na predajni.
Pre tento produkt nie sú definované žiadne parametre.
Pre tento produkt neexistuje žiadne príslušenstvo.
Pre tento produkt neexistuje žiaden alternatívny tovar.
Pre tento produkt neexistuje žiadne video.

Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie. Môžete býť prvý. Prihláste sa a napíšte svoje hodnotenie.

Napíšte svoje hodnotenie

Rakoll GXL-3 /  5kg/

Rakoll GXL-3 / 5kg/

Napíšte svoje hodnotenie