Rotačné lasery

Rotačné lasery si nájdu uplatnenie najmä v stavebníctve napríklad pri vytýčení rozsiahlych plôch pri plánovaní novej stavby. Rotačné lasery majú dosah pre meranie až niekoľko stoviek metrov, sú vhodné na všetky typy stavieb od menších až po väčšie stavby. Rotačný laser funguje na podobnom princípe ako klasický laser: vysiela laserový lúč ktorý sa odráža od okolitých prekážok. Pozrite si tiež statív k laserom.

Filter

Výrobca
Trieda laseru