Merače vzdialenosti

Optické meracie prístroje sa používajú na prevažne na stavbe na vytýčenie roviny a tiež na zistenie výškových rozdielov v teréne. Pri meraní sa nivelačný prístroj postaví na bod kde poznáme výšku a na cieľový bod sa zvisle postaví nivelačná lata. Ďalekohľadom sa odpočíta výšková hodnota na late a rozdiel výšky nivelačného ďalekohľadu od zeme a tejto hodnoty udáva prevýšenia cieľového bodu.

Filter

Výrobca
Trieda laseru
Presnosť (mm/m)